אופציות, נגזרים, נכסי בסיס

 
תנאי שימוש באתר ובמידע


 כללי
 Trador Options Inc  (להלן: "החברה") הנה בעלת אתר אינטרנט זה (להלן: "האתר"), ובעלת הזכויות הבלעדית על המוצרים, הגרפיקה והמידע המוצע באתר. כניסת המשתמש לאתר מהווה הסכמה לתנאים האמורים או כפי שיהיו מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל שלב.

בעלות
זכויות הקניין הרוחני למוצרי האתר, כולל הבעלות באתר, יוותרו בכל עת בבעלות החברה.

זכויות יוצרים
לחברה זכויות יוצרים, הפצה ושיווק בלעדיים ל-  TRADOR  ולכל מוצרי החברה וכל מידע ותיעוד הקשורים בה הם קניינה הרוחני. החברה מעניקה זכות שימוש בלבד ב-  TRADOR , שהנה בלעדית, שהיא בלתי ניתנת להעברה, ומוגבלת בזמן כאמור לעיל.

אחריות
החברה לא תישא בשום אחריות מפורשת או מכללא לרבות תשלום בגין נזק, פיצויים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, שיגרמו לנו ו/או לצד שלישי כלשהו או תשלום בגין הפסדים, אובדן רווחים, בין אם נבעו מפעולה או אי-פעולה, שימוש או אי-שימוש ב-  TRADOR  או בנתונים שהופקו ממנה.

הפסקת השירות
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירות בכל שלב ללא הודעה מוקדמת.

מתחייבים לשמירת פרטיות
אנו מתחייבים לאגור את המידע שנמסר לנו בצורה מאובטחת. כמו כן אנו מתחייבים .שלא לגלות ולא להעביר מידע הקיים אצלנו לאחר, למעט מידע הנדרש לצורך ביצוע ההזמנות באתר

ערבים לכספכם
אנו יודעים כי אתם מעדיפים לרכוש מוצרים במקום בטוח ולדעת כי יש מי שעומד מאחורי האתר.
לפיכך מתחייבת החברה כי בכל קניה תקבלו את המוצר אותו רכשתם או את מלוא כספכם בחזרה במידה ולא קיבלתם את המוצר.
קורס מסחר מעשי פרטי

  מה חדש ?

  גירסה 7.10

בלעדי - נכסי בסיס 
מכל העולם...  
ראה מה חדש


רוצה ללמוד להרוויח?

הדרכה וליווי מעשי במסחר. 
צור קשר  כאן...


עקרונות במסחר

איך להרוויח במסחר בנגזרים. 
ראה  כאן...


איך עובדים?

סרטי הדרכה מפורטים ומדריך למשתמש. הורד כאן...


גירסה חדשה

שוחררה גירסה מספר 7.10
לקוח קיים שדרג בחינם...