אופציות, נגזרים, נכסי בסיס

 
שדרוג לגירסה חדשה - חינם ללקוחות


  הורד את הגירסה התואמת לרישיון אצלך (מופיעה בכותרת).
  צא מ- TRADOR. אין להסיר את הגירסה הקיימת (UnInstall).
  תהליך ההתקנה: לחץ והרץ את עדכון הגירסה (נתונים קיימים נשמרים כפי שהיו).

 תאריך הוצאה  התקן / Install  פרוט שינויים / תוספות
 20/07/2023  Enterprise-V7.13

 iDelayed-V7.13
1. שינוי - פורמט מבנה נתוני אופציות שבועיות.הסטוריית שינויים:

25/03/2021
 • חדש - אשף מנועי החיפוש.
 • נוספו כפתורי שליטה על אופן פריסת הנתונים על טבלת רווח/הפסד.
22/12/2020
 • שינוי פרוטוקול תקשורת בייבוא נתונים.
 • הוספת פרוטוקול לאבטחת המידע בפניה לשרתי הבורסה.
16/11/2020
 • שינוי גיבוי תיק, כך שניתן גם לגבות את כל התיקים בבת אחת
 • תיקון קריאת תאריך ביצוע בספר פעולות
 • תיקון - על פאנל נגזרים מאפשר כעת לקלוט ערך שלילי גם בשדה "עד".
27/07/2019
 • שינוי רוחבי של ממשק משתמש לממשק מודרני והרבה פונקציות חדשות.
 • חדש – ברשימת תיקים, נוספה תמונה המצביעה על כך שלתיק הנ"ל יש מלאי.
 • חדש - ייבוא אופציות שבועיות לשבוע ולשבועיים.
25/07/2018
 • שינוי רוחבי של ממשק משתמש לממשק מודרני והרבה פונקציות חדשות.
 • סרטי וידיאו מפורטים חדשים.
19/09/2017
 • חדש – שדה "%חצי" הבא כהשלמה לשדה "%כפול", ומציג את השינוי הדרוש בשוק (מעלה/מטה) כדי שמחיר האופציה ייחתך בחצי. אלו אינדיקטורים חשובים היכולים להצביע על מגמת כיוון השוק, הסטרייק הכדאי ביותר וכמובן כיוון האסטרטגיה.
 • שיפור – במנועי חיפוש נגזרים ופקיעה+נגזרים משולב,שיפור החיפוש.
 • מספר שינויים עם שיפורי ביצוע כלליים.
09/05/2017
 • חדש – אופציה לבחירה אם לכבות ייבוא אוטומטי כאשר משנים באופן יזום מחיר אופציה. זה נעשה דרך "הגדרות ומידע...", לשונית "קישור לבורסה".
 • שינוי – על פאנל סימולציית שוק, שינוי המדד יהיה לפי אינטרוול של רבע אחוז מעלה/מטה.
 • מספר שינויים עם שיפורי ביצוע כלליים.
17/04/201
 • חדש - מטריצת תאריכים של רווח/הפסד לאסטרטגיה עם יצוא לאקסל והדפסת דוח במסמך PDF.
 • חדש - הפקת מסמך PDF לאסטרטגיה/תיק.
 • מספר שינויים עם שיפורי ביצוע כלליים.
05/03/201
 • הוספת אפשרות להחליף צבעי כותרות של טבלאות ופאנלים.
 • שינויי תצוגה.
 • תיקון יבוא אופציות מארה"ב.
22/02/2017
 • שינוי מדד ת"א-25 ל- מדד ת"א-35
 • שינוי מדד ת"א-100 ל- מדד ת"א-12
 • מספר שינויים נוספים.
07/01/2016
 • חדש - על טבלת הסימולציה, אם נייר בפוזיציה אך אין לו מחיר, יוצג "לא זמין" עם רקע אדום. כך יובלט נייר שאין לו מחיר בטעינת פוזיציה מאשף האסטרטגיות, מטעינת סימולציה שמורה או מטעינת שבלונה.
 • תיקון כפתור הפוטים על גרף הסקיו, כעת מציג הפוטים היטב.
 • מספר שינויים נוספים.
01/06/2016
 • חדש - הוספת שדה חדש בפאנל הגרף, סכום ההשקעה. הדבר מבהיר את חישוב הרווח/הפסד בכל נקודת מדד.
 • חדש - אפשרות לבחור עד שתי עמודות מידע שיופיעו על טבלת הסימולציה וניירות המלאי. הדבר מאפשר גמישות לפי הרגלי המסחר של המשקיע.
 • מספר שינויים נוספים.
25/02/2016
 • חדש - יבוא מחירי אופציות בזמן-אמת מבורסות בכל העולם.
 • תיקון - מנגנון שינוי מחירי אופציות על טבלת הסימולציה.
 • מספר שינויים נוספים.
15/10/2015
 • חדש - אופציה להצגת/הסתרת עמודות ס.תקן-גלומה והסתברות (תחת תפריט "תצוגה").
 • חדש - חישוב הסתברות גם על ניירות במלאי.
 • חדש - הוספת נכס בסיס למסחר (ASST) גם בנכסי בסיס אינדקס ומטבעות.
28/08/2015
 • חדש - עמודת מידע "% IV" (סטיית תקן גלומה) בטבלת הסימולציה.
 • חדש - עמודת מידע "% Prob" (אחוז הסתברות להצלחה) בטבלת הסימולציה.
 • ספקטרום הגרף הוגדל מ- 1600 ל- 2400 נקודות מדד.
12/07/2015
 • חדש - אפשרות לשנות גודל מסך טריידור לפי הצורך.
 • חדש - תצוגת יחס פוטים/קולים בשוק בפוזיציות פתוחות בשוק.
 • חדש - שינוי גודל טבלאות סימולציות ומלאי לפי הצורך.
 • חדש - אחוז השינוי ממדד נוכחי בשוק מוצג גם בתחתית הגרף.
 • מספר שינויים משניים.
03/06/2015
 • שונו מספר אייקונים, באופן כללי, אין שינוי מהותי.
 • חדש - אפשרות להגדיר צבע שורה נבחרת בתיבות רשימה.
 • חדש - %כפול, מוצג כאשר העכבר מעל מחיר אופציה. הכוונה - איזה שינוי השוק צריך לעבור כדי שמחיר האופציה יוכפל.
 • מספר שינויים משניים.
30/01/2015
 • הוספת יבוא נתוני נכס בסיס חדש, ת"א-100.
 • שיפור התקשורת במשיכת נתונים מהבורסה.
 • הוספת צבע צהוב לפאנל נכונות משיכת הנתונים, אם נמשכו לפני יותר משבוע.
 • שינוי מבנה קבצי היסטוריה לשיפור הרישום במחשב.
06/08/2014
 • נוספה אסטרטגית איירון קונדור לאשף האסטרטגיות.
 • הוספת מחשבון למחיר יחידה ממוצע, בהקשה על "עלות" של אופציה.
 • שיפור יבוא ניירות מארה"ב והצגת אחוז התקדמות.
 • נוספה אפשרות (ברירת מחדל) לפריסת מדדים אוטומטית על טבלת רווח/הפסד בהתאם לימים שנותרו לפקיעה.
07/05/2014
 • מפות פוזיציות פתוחות, כספי וכמות, מוצגות בהקשה על כפתור אחד.
 • שיפור תמחור אופציות במודול סימולציית שוק.
 • נקודות הסתברות הפקיעה יוצגו בכותרת כך שיוצגו גם אם יחרגו מגבולות הגרף.
 • תוקן - רזולוציית הצגת מסך אשף האסטרטגיות.
16/04/2014
 • נוספה אפשרות לשיחזור רווח/הפסד חודשי.
 • שינוי - תצוגת מאזן רווח/הפסד חודשי של 18 חודשים אחרונים במקום 12.
 • נוספה אפשרות לחישוב יווניות לפי מדד גלום.
29/01/2014
 • שינוי מסך היסטוריה עם אפשרות טעינה לפי תאריכים.
 • תיקון משיכת אופציות שבועיות.
 • התאמת התוכנה לשוק האמריקאי וההודי.
25/12/2013
 • תיקון משיכת נתונים בארבעת השרתים בישראל.
 • שיפור בתצוגת וטעינת קבצי היסטוריה.
28/09/2013
 • במשיכת מחירי אופציות מחו"ל, יוצגו מחירי האופציות במונחי נכס בסיס (דצימליים).
 • תיקון במשיכת אופציות שבועיות.
 • הגדלת ספקטרום הגרף ל- 1600 נקודות.
 • חדש - משיכת נתונים מבורסת NSE בהודו.
25/07/2013
 • חדש - אופציות שבועיות לפי ההנפקה בבורסה הישראלית.
 • שינוי - ניקוי קובץ פוזיציות שמורות, ימחק רשומות של מעל 5 שנים (ולא שנה, כמו שהיה).
 • שינוי - אפשרות להגדיר עמלה אפס.
 • תוספת - בכניסה, תהיה הודעה על גירסה חדשה שניתן להתקין.
 • חדש - אפשרות להוסיף, לעדכן ולמחוק נכס בסיס חדש בארה"ב.
12/02/2013
 • במבט היסטורי – יוכנס תאריך הבורסה לתאריך התנועה בדף חשבון (בהוספת ניירות למלאי), ולא תאריך היום.
 • שינוי – במאפייני תיק, ביטחונות – בוטלה המסגרת. כעת זה "יתרה כספית" (דינמית) או סכום קבוע.
 • הוספת HotKey ליבוא מחירים מהבורסה (Ctrl+I).
 • מספר תיקוני באגים מינוריים.
12/10/2012
 • שינוי ושיפור תצוגה (GUI) לפי סטנדרד אחיד.
 • שיפורים ותוספות בניהול הקצאת הזיכרון וניצולו בצורה מהירה הרבה יותר.
 • תיקון ושיפור זמני גישה בקריאת נתונים מהאינטרנט
 • במסך לטעינת נכס בסיס אחר, נוספה אפשרות מיון העמודות בהקשה עליהן.
 • תיקון בקריאת תאריך מחשב, ללא קשר למבנה המוגדר ע"י המשתמש.
 • שינוי מבנה מסך מאפייני תיק.
 • תיקון באג - סימולציות שמורות, במקרה מסוים הקובץ היה נמחק.
30/08/2012
 • סידור קו המדד על הגרף, שיהיה בצבעים מנוגדים לרווח , כך שיהיה בולט בכל מצב.
 • כמה שינויי תצוגה וניהול הזיכרון.
 • במנגנון לחישוב כמויות אופטימלי, נוספה אופציה לפריסת לכמויות קבועות (תפריט "כלים | אפשרויות", לשונית "מנועי חיפוש").
 • שיפורים במנוע סולבר "תוך-פוזיציה" (Solver כפתור חדש ימני-תחתון, על סרגל "אשף האסטרטגיות", מתחת לכפתור "הוסף הגנות"): מאפשר חיפוש פתרונות לשיפור פוזיציה קיימת (על טבלת הסימולציה), לפי הגדרות "רצפת רווח/הפסד" בטבלת רווח/הפסד. מציג עד 20 פתרונות לשיפור פוזיציה ומהווה מנוע חשוב ביותר לחיפוש מיקסום רווחים וצמצום הפסדים.
24/07/2012
 • הוספת צבעי מכירה/קניה על טבלת הסימולציה.
 • שינוי מודול ושיפור משמעותי בזמני ביצוע במשיכת מחירים של נכסי בסיס מארה"ב.
 • הוספת אפשרות לעבוד עם נכסי בסיס מהודו.
 • שינוי - במעבר לנכס בסיס ממדינה אחרת, TRADOR יטען חשבון (אחרון שהיה טעון) עם מטבע דולר, ולהיפך בנכס בסיס מישראל. אם לא יימצא חשבון (אחרון שהיה טעון) תוצג הודעה שהחשבון אינו תואם את מטבע מדינת נכס הבסיס ויהיה צורך לפתוח תיק חדש במטבע התואם.
 • שינוי - בתצוגת רשימת תיקים, יוצגו רק תיקים התואמים את מטבע מדינת נכס הבסיס. לדוגמה: אם אנו בנכס בסיס מישראל, יוצגו רק תיקי מערכת עם מטבע "שקל" ותיקים עם מטבע "דולר" בנכסי בסיס מארה"ב.
 • שינוי - ניתן לעבוד עם TRADOR בתצוגה שהינה קטנה מגודל המסך. במקרה כזה ניתן להזיזו לאזור מסוים במסך וכל הודעות TRADOR יופיעו במרכז האזור שנבחר (גם במסך מפוצל). לדוגמה אם רזולוציית המסך (מסך רחב) הינה 1920 על 1080 (או משהו דומה), ניתן להציג את TRADOR ברוחב של 1024 על 768 (חלק מהמסך, תפריט "תצוגה") ובמקרה כזה, ניתן לגרור את TRADOR לצד השמאלי-עליון של המסך, שם הוא יישאר גם להבא. במקרה כזה ניתן גם להרחיב את מסך TRADOR ע"י לחיצה על זוג הכפתורים מימין למעלה. (יהיו פעילים רק אם TRADOR לא מוצג במסך מקסימלי), כך שאפשר לגרור לאזור זה למשל את תיבת התיקים (ותיבות נוספות) כדי שלא יסתירו נתונים אחרים על המסך.
 • תוספת - כאשר יש ניירות במלאי ועוברים עם העכבר על מחיר נייר, תוצג גם הודעת חישוב סגירת כל המלאי, בנוסף לתצוגת 7 פעולות האחרונות בנייר הנוכחי.
 • שיפורים בביצועים, טיפול ברזולוציות גבוהות, שיפור גישה וניהול קבצי מערכת ושיפור זמני ביצוע.
 • שינוי - בביצוע "טען את כל ניירות התקופה", אם יש פוזיציה, הניירות ייטענו והפוזיציה תישמר.
 • שינוי בגרף – סידור קווי חשיפה להפסד ברזולוציה של עשיריות הנקודה.
20/05/2012
 • הוספת אחוז רווח/הפסד (לצד הערך המספרי) על פאנל 7 פעולות אחרונות של נייר במלאי.
 • הוספת תצוגת אחוז מרחק מהשוק במעבר על עמודת "מדד" בטבלת רווח/הפסד. ניתן לבטל תצוגה זו במסך "כלים | אפשרויות" , לשונית "כללי".
 • שיפור בניהול זיכרון, מהירות ביצוע ובגישה לקבצי המערכת.
31/03/2012
 • הוספת תקשורת בזמן-אמת למערכת טרייד1 (דורש גירסת טריידור זמן-אמת).
 • הוספת תצוגה של מאזן חודשי ב- 12 חודשים אחרונים.
 • תיקון - הצגת מדדי העולם וחוזים עתידיים בארה"ב.
12/01/2012
 • הוספת אופציה להצגת כמות כוללת לאחר ביצוע עוד לפני הביצוע, במעבר העכבר על "כמות" של נייר אקטיבי שעל טבלת הסימולציה. ניתן לבטל הצגה זו במסך "אפשרויות, לשונית "כללי".
 • הוספת אופציה לחשב ימים לפקיעה (חישוב ביטחונות) לפי יום הסליקה או לא (יום הפקיעה). עושים זאת דרך "נכס-בסיס | פרטים" , מצד שמאל באמצע.
 • הוספת הודעה על "מדד פעילות אחרונה" והשינוי מאז, על פאנל ההודעה של רווח/הפסד בסגירה. כלומר ביצוע הוספה למלאי ושמירה, וכעת בכל שינוי של המדד (בייבוא מחירים) תוצג הודעה על "כמה השתנה המדד" מאז הפעילות האחרונה בתיק.
 • עבודה על קבצי בורסה היסטוריים, שופרה מהירות הטעינה, גם אם ישנם קבצים רבים מאד בספריית ההיסטוריה.
09/12/2011
 • הוספת אפשרות לרשום הערה למלאי. עושים זאת מתת-תפריט של טבלת המלאי (הקשה ימנית בעכבר).
 • הוספת אפשרות לסדר את סדר התבניות ולשמור עם הסדר החדש.
 • סידור עמודת המימוש וה- Buy/Sell על טבלת הסימולציה, כך שיותאם גם לתצוגה רגילה לפקיעה וכן במבט קלנדרי של "כל הפקיעות". העמודות יותאמו עם רוחב משתנה בכל אחד מהמצבים.
 • צבע השטח הכחול (הרווח) על הגרף, הובהר קצת, לשיפור מראה המדד הנוכחי כאשר הוא על שטח כחול.
12/10/2011
 • מבט קלנדרי מרובה חודשים עם אפשרות לסימולציות מרובות חודשים.
 • דוח הפרשי סטיות תקן גלומות קלנדריים בין ניירות ובין חוזים סינטטיים.
 • הוספת Dynamic Server 4 בישראל , שרת נוסף לייבוא מחירים בהשהייה.
 • הוספת אפשרות לעגל אינדקסים בטבלת רווח/הפסד (ימנית-עליונה).
 • העתקת פוזיציית מלאי עם מחירים מקוריים.
 • ייבוא יתרות תיק ממערכות חיצוניות.
12/08/2011
 • הוספת ממשק בצבע שחור - "כלים | אפשרויות", לשונית "כללי, ובחירת "צבע טבלאות" כצבע "שחור".
 • הצגת מדדי עולם במסך קטן נפרד, מאפשר "להוציא" אותו מחוץ למסך טריידור, או "מיזעורו".
 • בייבוא מחירים מהבורסה, אם מסך מדדי עולם פתוח הוא יעודכן גם כן.
 • תיקון באג - "זליגת זיכרון" בייבוא מחירי בורסה (היה מגדיל את שטח הזיכרון הדרוש).
17/07/2011
 • הוספת אפשרות לראות מדדים וחוזים עתידיים על שווקים מהעולם (מחייב קשר אינטרנטי).
 • הוספת נכסי בסיס - מניות דיסקונט, מזרחי, אבנר, רציו וישראמקו.
 • שונתה התקשורת וייבוא נתונים מנכסי בסיס בארה"ב.
 • תיקון - בהוספת ניירות למלאי, אי שמירת מלאי ולאחר מכן הוספת ניירות נוספת למלאי, היתה טעות בחישוב רווח/הפסד חודשי.
  5. תיקון - במצב של ניירות כפולים בטבלת הסימולציה וביצוע "הצג סגירת ניירות" מהמלאי, היו לפעמים מוצגים פוזיציות כפולות לנייר מסוים.
31/05/2011
 • הצגת חישוב סגירת מלאי (כולל עמלות) - בריענון מחירים, מעבר בין חודשי פקיעה, טעינת תיק אחר וסימולציית שוק.
 • הפרמטרים של "אשף האסטרטגיות" יישמרו לפי ההגדרות האחרונות.
 • הוספת טווח תאריכים כקריטריון במסך היסטוריה, להצגת קבצי בורסה היסטוריים נבחרים.
 • הגדרות רצפת רווח/הפסד, גודל הגרף ומרווחי מדדים יישמרו לכל תיק ובכל חודש.
07/04/2011
 • הוספת מחיר גבוה ונמוך בפאנל פרטי נייר (במעבר עכבר על "מחיר" בטבלת הסימולציה).
 • במסך היסטוריה, מאפשר לבחור תאריך מסחר גם בדבל-קליק.
 • הוספת פונקציה של "הוסף הגנות" – כפתור נוסף על פאנל אשף האסטרטגיות. הדבר מאפשר להוסיף הגנות לכל פוזיציה שחסרה, גם בהתחשבות במלאי הקיים.
 • בשמירת פוזיציה כתבנית תהיה התראה אם שם התבנית כבר קיים.
24/02/2011
 • במסך "אפשרויות" נוספה לשונית "מיקומי קבצים" - מיקומי קבצי מערכת.
 • שורות טבלת הסימולציה/שוק ייצבעו בצבעי זברה.
 • שמירת מחירים כהיסטוריים, תתאפשר מדי כמה שניות. על המשתמש נופלת האחריות לניקוי ספרייה זו.
19/01/2011
 • הוספת קבצי HELP בעברית ובאנגלית.
 • אפשרות לזכור סיסמא בלוגין ל- FMR .
 • תיקון - תצוגת פתרונות ממנועי החיפוש עם כמויות המקור שמנוע החיפוש סרק.
13/12/2010
 • הוספת ארבעה כפתורים לאשף האסטרטגיות – העתק, הדבק, טעינת ניירות התקופה והפיכת פוזיציה.
 • באשף האסטרטגיות, כפתור החילוק יחלק גם כמות אי-זוגית אשר תעוגל כלפי מעלה.
 • תיקון – לא ייעשה לוגין מחדש ל- FMR גם אם עברנו לתיק אחר ב- TRADOR.
01/10/2010
 • הוספת אפשרות לנייד חלק מפוזיציה (נייר בודד) ולא רק את כולה - זאת עושים ע"י הקשה על החיצים בעמודת הסטרייק (מימוש) של נייר מסוים.
 • בשינוי שם חשבון ואם רשימת החשבונות מוצגת, רשימת החשבונות תתעדכן עם שם החשבון החדש.
 • הוספת כפתור של טעינת נתוני בורסה אוטומטי.
 • הוספת אפשרות לשלוח פקודות לבורסה באופן מיידי, ללא אישור נוסף. זאת עושים ע"י תפריט "כלים | אפשרויות", בחירת לשונית "ספקי בורסה" וסימון התווית לשליחת הוראות מיידית למטה, לאחר מכן הקשה על כפתור ה- "טלפון" תשלח את ההוראות ללא אישור נוסף, ישירות לבורסה, דרך FMR.
19/08/2010
 • ניירות טבלת הסימולציה/שוק (טבלה שמאלית עליונה) ימוקמו אוטומטית בניירות שבכסף ולא בנייר הראשון, זאת במידה ובטבלה אין אף נייר בפוזיציה.
 • הוספת כפתור "סגירה" של אשף האסטרטגיות. ניתן להציגו שוב מהתפריט "תצוגה".
 • תיקון באג - במקרה מסוים ביבוא נתונים מהבורסה, כפתור פעולה מהירה שעל טבלת המלאי היה "מועלם".
 • תיקון באג - במקרה של שינוי "שם חשבון/תיק" היה נוצר אי סדר ברשימת החשבונות.
30/05/2010
 • הוספת SpinButtons על פאנל סימולציית-שוק, לשינוי התאריך והמדד.
 • אם אנו במצב "סימולציית שוק" ועוברים לחודש אחר, סימולציית השוק תישאר ויחושבו מחירי האופציות של החודש החדש בהתאם. אם היינו בתאריך שהוא גבוה מתאריך הפקיעה של החודש החדש, יחושב תאריך סימולציית השוק כתאריך למחר.
 • בסימולציית שוק - המדד שיוצג על הגרף יהיה המדד של סימולציית השוק וכן תחושב הסתברות הסיכון בהתאם למדד והתאריך בסימולציית השוק. כמו כן על פאנל הגרף יוצג השינוי במדד ביחס למדד הנבחן בסימולציית שוק.
23/04/2010
 • נוספה אפשרות ליצור תבניות אסטרטגיה לכל נכס בסיס, בכל חודש פקיעה ובכל אינדקס/שער של נכס הבסיס. תבניות אסטרטגיה מאפשרות לשמור על מבנה האסטרטגיה ולהעתיקו מנכס בסיס אחד לאחר, מחודש פקיעה אחד לאחר וכל זאת תוך כדי שמירה על היווניות של האסטרטגיה ועל יחסי הסיכוי/סיכון. לתבניות מגיעים דרך תת-תפריט טבלת השוק/סימולציה (טבלה שמאלית עליונה, מקש ימני בעכבר).
 • בהדבקת פוזיציה שהועתקה, תחושב במקרה של זהות בנייר, הכמות החדשה וממוצע מחירים. הדבר מאפשר להעתיק פוזיציות שונות אחת על השניה ולראותן ביחד.
 • אם יש פוזיציה בטבלת השוק/סימולציה וכפתור "פעילים" לחוץ, ניתן להתמקד ישירות על הנייר הראשון על ידי לחיצה על כפתור "כולם".
21/03/2010
 • הוספת אחוז שינוי מהמדד הנוכחי על פאנל הגרף.
 • נוסף גרף סקיו. מגיעים אליו דרך תת-תפריט (מקש ימני) מעל טבלת הסימולציה/שוק (שמאלית עליונה), האפשרות השניה מלמטה. ניתן כמובן לגרור אותו מהכותרת לכל מקום על המסך וכן להסתירו.
 • בהדבקת פוזיציה שהועתקה (טבלת הסימולציה/שוק) – היא תתווסף לפוזיציה נוכחית (אם קיימת). במידה ורוצים לראות רק אותה, יש לדאוג לאפס פוזיציות על טבלת הסימולציה/שוק לפני כן.
01/02/2010
 • הוספת בדיקות תקינות למניעת תקלת Access Violation בכניסה לתוכנה.
 • הוספת תצוגת אחוז שינוי נכס הבסיס במסך "סימולציית שוק".
 • במצב של סימולציית שוק, מחירי אופציות בסימולציות שמורות יישארו לפי סימולציית השוק.
02/12/2009
 • נוספה נוסחה לחישוב גבולות הסתברות הסיכון של הפוזיציה. הנוסחה מייצגת את הסתברות גבולות הסיכון בהתאם לימים שנותרו לפקיעה, סטיית התקן הגלומה במדד הגלום/הסינטטי ומדד נכס הבסיס. בייצוג על גרף האסטרטגיה - אם אין הפסד באף נקודת מדד בין גבולות הסיכון, השטח האדום יהיה פחות אדום. כמובן שניתן לא להציג את גבולות הסיכון על הגרף ע"י תפריט "כלים | אפשרויות", בחירת לשונית "גרף" וסימון להסתיר את גבולות הסיכון.
11/11/2009
 • נוספה אפשרות לפרוס את TRADOR על חלק מהמסך (תלוי ברזולוציה המוגדרת). הדבר מתבצע בתפריט "תצוגה" ובחירת אפשרות פריסת המסך (רוחב ואורך מינימום 800x600).
 • הוספת כפתורי הכפלה וחלוקת כמויות באשף האסטרטגיות.
 • החזרת האופציה של עדכון יתרה כספית בתיק ב- "מאפייני-תיק".
 • עידון תצוגת גרף האסטרטגיה (קו מדד נוכחי).
05/10/2009
 • אפשרות להפעיל מנוע חיפוש גם כאשר רווח/הפסד מפוזיציה מסומן (הוא יילקח בחשבון).
 • יתרות ותנועות כספיות ניתן לשנות רק בדף הפעילויות (דף חשבון), ע"י הוספת תנועות כספיות או תנועות תיקון.
 • שיפור באשף האסטרטגיות – הצרה והרחבה תיעשה לא רק בניירות הקיצוניים אלא בכל הניירות מעל ומתחת
 • הוספת שווי כספי תיק בדף HTML.
19/08/2009
 • תיקון - עדכון שדה רווח/הפסד בפוזיציה לאחר פעולת סטורנו.
 • הגדלת מספר הפוזיציות השמורות שנקראות בטעינה ל- 300.
 • אפשרות לחזור להגדרות קודמות בסימולציית שוק ולהמשיך משם.
 • שיפור התקשורת לאינטרנט.
 • הגדלת שם סימולציה לשמירה ל- 60 תווים.
 • בספק בורסה Trador Site נוספה אופציה לבחור בשרת, מתוך שני שרתים.
27/04/2009
 • חדש - אשף האסטרטגיות וניוד פוזיציה - אפשרות לייצר אסטרטגיות וכן ניוד כל פוזיציה קיימת (קדימה, אחורה, הרחבת או הצרת כתפיים ושליטה על כמויות).
 • הוספת אפשרות לשליחת פקודות ישירות מ- TRADOR ל- FMR דרך הטסק-בר (גירסת זמן-אמת).
 • אפשרות לחזור להגדרות קודמות בסימולציית שוק ולהמשיך משם.
 • סימולציית שוק עבר לכפתור (חמישי משמאל) במקום בתת-תפריט של טבלת הסימולציה.
 • שונה תפריט "תצוגה" - ניתן להסתיר את אשף האסטרטגיות והניוד וכן את כפתורי הפעולה המהירה.
 • כל הפאנלים עם מידע/פרמטרים אשר ניתנים לגרירה על המסך, שונו לצבע אפור וכותרת כחולה. ניתן לגרור אותם דרך הכותרת.
 • נוספה אפשרות להעתיק פוזיציה מטבלת הסימולציה (Ctrl+C) ולהדביקה בחשבון אחר (Ctrl+V).
 • עודכן מדריך למשתמש בהתאם לשינויים/תוספות.
08/02/2009
 • תיקון - אם היתה פוזיציה בטבלת הסימולציה ונלחץ כפתור "כולם", הפוזיציה היתה מתאפסת. דבר זה בוטל וכעת הפוזיציה נשמרת.
 • תיקון באג - במקרה שחודש פקע ועדיין יש ניירות במלאי, יש צורך לבצע "פקיעת פוזיציה" ובמעבר העכבר על עמודת המחיר בטבלת המלאי, היתה נוצרת שגיאה.
02/11/2008
 • תיקון באג - במסך פילטר לא היה ממיין טוב בלחיצה על Share.
 • נוספה אפשרות לגרור את פאנל סימולציית שוק לכל מקום על המסך.
 • נוספה אפשרות לגרור את פאנל החשבונות לכל מקום על המסך.
 • נוספו תצוגות של שדות "שער-אחרון" ו- "רווח/הפסד" בפאנל 7 פעולות אחרונות.
 • סידור תצוגת פאנל חשבונות ופאנל סימולציית-שוק – אם הם "מחוץ" (עבודה עם מספר מסכים) למסך, הם יוחזרו בתצוגה לתוך המסך.
04/09/2008
 • תיקון באג - בתצוגה של דף החשבון, לפעמים לא היתה תצוגה של כל הפעולות.
 • תיקון - רווח/הפסד מפוזיציה ינוהל עד פקיעת אותו חודש גם אם הפוזיציה נסגרה.
 • תיקון – בפאנל המוצג במעבר העכבר מעל עמודת "מחיר" (טבלת סימולציה), תוצג סטיית התקן הגלומה המחושבת לפי המחיר בטבלת הסימולציה (אם שינינו אותו או שהוא מוצג ממחירי רצף).
 • תיקון באג – בהפיכת פוזיציה – לא היה מתחשב אם אנחנו במצב של מחירי רצף.
 • נוספה אפשרות לסמן מספר ניירות בטבלת המלאי ולהציג את סגירתם בלבד או למחוק אותם סימולטיבית.
 • נוספה אפשרות לעדכון את השדה "רווח/הפסד" מהפוזיציה.
 • תיקון - במסך "הגדר מרווחי אינדקסים", הפוקוס יהיה על השדה.
 • בשמירת סימולציה – אם נמצאים תחת "סימולציית שוק" יינתן שם ברירת מחדל שהוא האינדקס והתאריך שעליהם עשינו את סימולציית השוק. כמו כן הוגדל שדה השם לסימולציה.
 • נוספה אפשרות של שמירת תיק ופתיחתו במחשב אחר (אופציה גם לגיבוי).
 • תיקון באג - לפעמים לא היה מציג יתרה קודמת בתצוגת דף חשבון לפי חודשים.
11/08/2008
 • בהחזרת מלאי קיים יבוצע מיון של המלאי לפי הסטרייק או הנייר (מה שמסומן).
 • ב"מבט זמן", תאריך ברירת המחדל יהיה התאריך של מחר.
 • בוטלה ההודעה "פוזיציה נשמרה".
 • נוספה אופציה לא להציג את ההודעה (ביציאה) – "האם אתה בטוח שברצונך לצאת?".
 • תיקון באג - היו מוצגים לפעמים ניירות כפולים ב- "טען פוזיציות שמורות".
 • נוסף פאנל לתצוגת פעולות היסטוריות אחרונות בנייר מסוים, כאשר עוברים על עמודת "מחיר" על טבלת המלאי.
05/04/2008
 • אם יש רווח/הפסד מהפוזיציה ההיסטורית וה- CheckBox מסומן ועוברים ל-"מבט זמן", יש להשאיר אותו לחוץ.
 • במעבר לחודש פקיעה אחר, אם פאנל "סימולציית שוק" מוצג – הוא יוסתר.
 • נוספו חישוב ותצוגה של מדד גלום, בנוסף למדד הבורסה.
 • יוצג כפתור איפוס פוזיציות בטבלת הסימולציה גם אם אין מחיר לנייר, אך הוא בפוזיציה.
 • נוספה אפשרות שמנועי החיפוש יעבדו גם על ניירות שלא נסחרים בשוק האמיתי, אך יעבדו עם ניירות אלו תחת "סימולציית שוק".
 • בסימולציית שוק יילקח כבסיס המדד האמיתי ולא הגלום.
 • במסך בחירת נכס בסיס, נוספה עמודה של השם המלא של נכס הבסיס.
22/01/2008
 • תיקון - אם נייר נמכר במחיר של פחות או שווה לסכום העמלות (אין תזרים מזומן), תהיה הודעה האם להמשיך.
 • נוספה אפשרות לתת שם לסימולציה שמורה.
 • נוספה הצגת מחירי היצע וביקוש, (רצף) במעבר על עמודת המחיר של אופציות, בטבלת הסימולציה.
 • נוספה תצוגת מקדמי בלאק/שולס + מחזור + שעה בפאנל של אופציה בודדת.
 • במסך פרטי נכס בסיס – לא מאפשרים יותר לעדכן שדות פרטי הנכס.
 • הוספו תצוגת כפתורי פעולה מהירים על טבלת הסימולציה והמלאי. עם אופצייה שלא להציגם.
 • בהפעלה ראשונה, יוצג מסך של ייבוא נתונים מהבורסה.
 • נוספה תצוגת פאנל אינפורמציה על "סימולציית שוק" - מדד ותאריך נבחרים.
 • אם יצאנו מ- TRADOR ותיבת החשבונות היתה פתוחה – היא תוצג כפתוחה בכניסה הבאה.
 • ליד שם נכס הבסיס יוצג גם הסוג שלו (מניה/מדד/מט"ח).
14/09/2007
 • הוספת תפריט מהיר לבחירת ספק נתוני בורסה.
 • שינוי צבעי הפעולה והכמות לאדום במכירה ולכחול בקניה ובכתיב מודגש.
 • נוספה אפשרות יצוא דף חשבון (פעילויות) לאקסל.
 • תיקון - אם השארנו מצב של "מחיר רצף", בכניסה הבאה זה יישאר כך.
 • נוספה אופציית "יציאה" מהתוכנה בתפריט "תיק".
17/05/2007
 • נוספה אפשרות עדכון מחירי נכסי בסיס מארה"ב בהשהייה.
 • נוספה שאלת אישור במקרה של לחיצה על מחיקת כל הפוזיציות השמורות.
 • נוספה אפשרות למלא כל כמות קבועה בטבלת הסימולציה.
 • בדף החשבון (פעילויות בתיק), ניתן להדפיס גם במבט חודשי.
29/02/2007
 • התממשקות ל- FMR בהבאת נתוני בורסה בזמן-אמת.
 • תיקון באג במחשבון בלאק/שולס – בהתמקדות על נייר ספציפי.
 • תיקון - במשיכת נתוני בורסה (אם אנו לא ב"פילטר") – טעינת כל הניירות ואם היתה פוזיציה, היא תובא מחדש במחירים המעודכנים.
 • שיפור - אפשרות בחירת הרבה ניירות בפילטר ומחיקתם בבת אחת.
 • נוספה אפשרות לא לעדכן מדדים בטבלת רווח/הפסד, בזמן משיכת נתונים מהבורסה.
 • נוספה אפשרות ניהול הרוח או ההפסד מהפוזיציה והצגתם במיזוג.
10/11/2006
 • הוספת אופציה להשתקת צלילים
 • הוספת כפתור "אפשרויות" בשורת הכפתורים, בנוסף לתפריט.
 • נוספה אפשרות לשמור מחירים כהיסטוריה ואפשרות הצגתם כנתוני מסחר בהווה.
קורס מסחר מעשי פרטי

  מערכת אופטימלית